Khác biệt giữa các bản “Sóc Trăng”

 
Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm:
#[[ThànhThị phố Sóc Trăng]] gồm 10 phường
#[[Cù Lao Dung]] gồm 1 thị trấn và 7 xã
#[[Kế Sách]] gồm 1 thị trấn và 12 xã
Người dùng vô danh