Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* Cấp Tỉnh
**[[Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)|Thành phố trực thuộc Trung ương]]
**[[Tỉnh (thành Việt Nam)|Tỉnh]]
* Cấp Huyện
**[[Thành phố trực thuộc tỉnh (Việt Nam)|Thành phố]]