Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1722”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}} Năm 1722 (số La Mã: MDCCXXII) là một năm thường bắt đầu vào thứ năm trong lịch Gregory (hoặc một n…”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}} Năm 1722 (số La Mã: MDCCXXII) là một năm thường bắt đầu vào thứ năm trong lịch Gregory (hoặc một n…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh