Khác biệt giữa các bản “Giáo hội Luther”

n
Qbot: sửa lỗi chính tả
n (Bot: Adding {{Commonscat|Lutheranism}})
n (Qbot: sửa lỗi chính tả)
===Giáo lý trọng tâm===
Giáo lý căn cốt của tư tưởng Luther là sự [[Xưng Công chính]]: Loài người nhận lãnh sự [[cứu rỗi]] chỉ bởi [[ân điển]] của [[Thiên Chúa]] (''Sola Gratia''), chỉ qua đức tin (''Sola Fide''), và chỉ do công đức của Chúa Cơ Đốc (''Solus Christus''); (xem [[Năm Tín lý Duy nhất]]). Tín hữu giáo hội Luther tin rằng Thiên Chúa là [[đấng sáng tạo]] trời đất, ngài dựng nên con người trong tình trạng toàn hảo, thánh khiết và vô tội. Tuy nhiên, [[Adam]] và [[Eva]] chọn lựa bất phục tùng Thiên Chúa và quyết định chỉ tin cậy vào khả năng, sự hiểu biết và sự khôn ngoan của chính mình.<ref>Paul R. Sponheim, "The Origin of Sin," in <cite>Christian Dogmatics</cite>, Carl E. Braaten and Robert W. Jenson, eds. (Philadelphia: Fortress Press, 1984), 385–407.</ref><ref name = "Pieper">[[Franz August Otto Pieper|Francis Pieper]], "Definition of Original Sin," in <cite>Christian Dogmatics</cite> (St. Louis: Concordia Publishing House, 1953), 1:538.</ref> Đối với Thiên Chúa, sự chọn lựa này là hành động phản loạn, và đó là [[tội lỗi]] đầu tiên. Do [[nguyên tội]] (tội tổ tông) – từ tội lỗi này mà nảy sinh mọi tội khác – mọi hậu duệ ra từ Adam và Eva (tức toàn thể nhân loại) sinh ra trong tội lỗi, do đó là tội nhân trong mắt Thiên Chúa.<ref> [[Charles Porterfield Krauth|Krauth, C.P.]],<cite>[http://books.google.com/books?id=qiURAAAAIAAJ&jtp=355 The Conservative Reformation and Its Theology: As Represented in the Augsburg Confession, and in the History and Literature of the Evangelical Lutheran Church] </cite>. Philadelphia: J.B. Lippincott. 1875. pp. 335-455, Part IX The Specific Doctrines Of The Conservative Reformation: Original Sin.</ref> Theo quan điểm Lutheran, nguyên tội là “tội căn cốt, là nguồn của mọi tội lỗi khác”.<ref>[[Formula of Concord]], [http://www.bookofconcord.com/fc-sd/originalsin.html Original Sin].</ref>[[Hình:Martin_Luther_2.jpg|150px|trái|nhỏ| [[Martin Luther]]]]
Giáo lý Lutheran dạy rằng tội nhân không thể làm gì (việc lành hoặc công đức) để có thể đáp ứng đức công chính của Thiên Chúa.<ref>''"Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn."'' - La Mã 7:18; ''"Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Thiên Chúa, lại không thể phục được."'' - La Mã 8:7; ''"Vả, người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Thiên Chúa; bởi chưng người đó coi sự ấy như là rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng."'' - 1 Corinthians 2:14; [[Martin Chemnitz]], Examination of the Council of Trent: Vol. I. Trans. Fred Kramer, St. Louis: Concordia Publishing House, 1971, pp. 639-52, "The Third Question: Whether the Good Works of the Regenerate in This Life Are So Perfect that They Fully, Abundantly, and Perfectly Satisfy the Divine Law".</ref> Mọi suy nghĩ và hành động của con người đều nhuốm tội và bắt nguồn từ tội lỗi.<ref>''"Chúa thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn;"'' - Sáng thế ký 6:5; ''"Vì tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ."'' - Sáng thế ký 8: 21; ''"Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu."'' - Phúc âm Matthew 7: 17; [[Charles Porterfield Krauth|Krauth, C.P.]],<cite>[http://books.google.com/books?id=qiURAAAAIAAJ&jtp=388 The Conservative Reformation and Its Theology: As Represented in the Augsburg Confession, and in the History and Literature of the Evangelical Lutheran Church] </cite>. Philadelphia: J.B. Lippincott. 1875. pp. 388-90, Part IX The Specific Doctrines Of The Conservative Reformation: Original Sin, Thesis VII The Results, Section ii Positive.</ref> Thiên Chúa đã hành động chỉ vì ngài yêu tội nhân và không muốn họ bị hư mất đời đời.<ref>''"Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời luật pháp này để làm theo."'' - Phục truyền Luật lệ ký 27: 26; ''"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội..."'' - La Mã 5: 12; ''"Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển quyền phép Ngài."'' - 2 Thessalonians 1:9; ''"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Chúa chúng ta."'' - La Mã 6:23; Engelder, T.E.W., <cite>[http://www.archive.org/details/MN41551ucmf_1 Popular Symbolics]</cite>. St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 38-41, Part VIII. "Sin"</ref><ref>''"Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật."'' - 1 Ti-mô-thê 2:4; Engelder, T.E.W., <cite>[http://www.archive.org/details/MN41551ucmf_1 Popular Symbolics]</cite>. St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 43-44, Part X. "Saving Grace", paragraph 55.</ref> Bởi ân điển của ngài, con người được tha thứ tội lỗi, được chấp nhận để trở nên con dân của Thiên Chúa, và được ban cho sự sống đời đời.<ref>''"Vì Chúa Cơ Đốc là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình."'' - La Mã 10:4; ''"Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Thiên Chúa bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài."'' - Ga-la-ti 4:4–5</ref>
 
Do đó, theo quan điểm Lutheran, sự cứu chuộc đời đời chỉ có thể xảy ra khi có sự hiến tế vĩnh cửu được thể hiện qua sự giáng sinh, cuộc đời trọn vẹn phục tùng Thiên Chúa, sự thống khổ, [[Sự Chết của Chúa Giê-xu|sự chết]] trên thập tự giá, và sự [[Sự Phục sinh của Chúa Giê-xu|phục sinh]] của Chúa Giê-xu Cơ Đốc.<ref>''"Chúa Cơ Đốc đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta - vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,"'' - Ga-la-ti 3:13</ref>. Chúa Giê-xu là đấng trung bảo duy nhất giúp con người phục hòa với Thiên Chúa, bởi vì ngài chính là Thiên Chúa, không hề phạm tội để có thể trở nên sinh tế không tì vít đền tội thay cho loài người. Trong cái chết trên thập tự giá của [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước|Chúa Giê-xu]], sự chết bị hủy diệt (trong ý nghĩa tối hậu), nợ đã được trả, tội đã được tha.
1.364.640

lần sửa đổi