Khác biệt giữa các bản “1765”

(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1765 (số La Mã: MDCCLXV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Gregory (hoặc một năm t…”)
 
==Sự kiện==
==Sinh==
* [[11 tháng 1]] - [[Antoine Alexandre Barbier]], nhà thư viện Pháp (mất [[1825]])
* [[01 tháng 2]] - [[Charles Hatchett]], nhà hóa học người Anh (mất [[1847]])
* [[7 tháng 3]] - [[Nicéphore Niépce]], nhà phát minh người Pháp (mất [[1833]])
* [[27 tháng 3]] - [[Franz Xaver von Baader]], nhà triết học và thần học người Đức (mất [[1841]])
* [[01 tháng 4]] - [[Luigi Schiavonetti]], người Ý khắc (mất [[1810]])
* [[6 tháng 4]] - Duke [[Charles Felix của Savoy]] (mất [[1831]])
* [[26 tháng 4]] - [[Emma, Lady Hamilton]], tiếng Anh tình nhân của [[Horatio Nelson]] (mất [[1815]])
* [[15 tháng 6]] - [[Henry Thomas Colebrooke]], người Anh (mất [[1831]])
* [[14 tháng 7]]-[[ Abigail Adams Smith]], con gái đầu của [[Abigail Adams]] và [[John Adams]] (mất [[1813]])
* [[26 tháng 7]] - [[Jean-Baptiste Drouet, Bá tước d'Erlon]], Pháp soái (mất [[1844]])
* [[21 tháng 8]] - King [[William IV của Vương quốc Anh]] (mất [[1837]])
* [[18 tháng 9]] - [[Đức Giáo Hoàng Gregory XVI]] (mất [[1837]])
* [[08 tháng 10]] - [[Harman Blennerhassett]], luật sư người Mỹ gốc Ai Len (mất [[1831]])
* [[17 tháng 10]] - [[Henri Jacques Guillaume Clarke]], chính trị gia Pháp (mất [[1818]])
* [[24 tháng 10]] - [[James Mackintosh]], người Scotland (mất [[1832]])
* [[14 tháng 11]] - [[Robert Fulton]], nhà phát minh người Mỹ (mất [[1815]])
* [[17 tháng 11]] - [[Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre MacDonald]], người Pháp (mất [[1840]])
* [[20 tháng 11]] - [[Thomas Fremantle (đô đốc) | Sir Thomas Fremantle]], chính trị gia người Anh (mất [[1819]])
* [[08 tháng 12]] - [[Eli Whitney]], nhà phát minh người Mỹ (mất [[1825]])
* Ngày chưa biết''''
** [[Pyotr Bagration]], tướng Nga (mất [[1812]])
** [[Mary Bryant]],
** [[James Smithson]], nhà khoáng vật học và nhà hóa học người Anh (mất [[1829]])
 
==Mất==
[[Thể loại:1765]]
Người dùng vô danh