Khác biệt giữa các bản “1785”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}} Năm 1785 (số La Mã: MDCCLXXXV) là một năm thường bắt đầu vào thứ bảy trong lịch Gregory (hoặc một …”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}} Năm 1785 (số La Mã: MDCCLXXXV) là một năm thường bắt đầu vào thứ bảy trong lịch Gregory (hoặc một …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh