Khác biệt giữa các bản “1619”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1619 (số La Mã: MDCXIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Gregory (hoặc một năm th…”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1619 (số La Mã: MDCXIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Gregory (hoặc một năm th…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh