Khác biệt giữa các bản “1621”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1621 (số La Mã: MDCXXI) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm …”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1621 (số La Mã: MDCXXI) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh