Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Be A Star Bạn là ngôi sao”

;Xóa
# {{bqx}} Chương trình mới ra năm 2017, thông tin không có gì nổi bật. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:22, ngày 31 tháng 10 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Bài viết sơ sài. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 22:20, ngày 31 tháng 10 năm 2017 (UTC)
 
;Giữ