Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

Năm 196, Lý Thôi và Quách Dĩ lại một lần nữa tham gia vào một cuộc xung đột lớn với nhau vì tranh chấp quyền hành. Hai người làm loạn kinh thành, ức hiếp thiên tử. Giả Hủ nhận thấy tình hình không thuận lợi nên đã dâng trả ấn thụ và theo về với tướng quân Đoàn Ổ đang đóng ở Hoa Âm, Giả Hủ với Đoàn Ổi là người cùng quê nên theo ông ta.<ref>Tam Quốc chí, Giả Hủ truyện, quyển 10</ref>
 
Sau đó, Giả Hủ bỏ Đoàn Ổi và theo về với [[Trương Tú]]. ''Tam Quốc chí'' chép “''Hủ có tiếng là người trong sạch, quân lính của Ổi rất ngưỡng vọng. Ổi trong bụng sợ bị Hủ đoạt quyền, mà bề ngoài lại cung phụng Hủ lễ nghĩa rất đầy đủ, Hủ càng thấy bất an hơn''”.
 
''Tam Quốc chí'' cũng cho biết, trước đó Trương Tú đã từng có đề nghị Giả Hủ phục vụ cho ông ta nhưng Giả Hủ từ chối.
787

lần sửa đổi