Khác biệt giữa các bản “Star World”

 
== Lịch sử kênh ==
Ban đầu STAR World là kênh STAR Plus, một kênh giải trí tiếng Anh của STAR hoạt động từ Ngày 1 tháng 1 năm 1994 với đối tác ''Film Indonesia'' và ''Zee TV''. Sau khi STAR kết thúc quan hệ với ''Soraya Intercine Films'' và ''Zee Telefilm'', từ ngày 31-3-1996, STAR đã thay đổi nội dung kênh STAR Plus thành STAR World, STAR Plus sau đó trở thành kênh giải trí [[tiếng Hindi]] của Ấn Độ. Các chương trình phát sóng trên STAR World hầu hết là các chương trình của [[Hoa Kỳ]], [[Úc]] và [[Vương quốc Anh|Vương Quốc Anh]].
== Các kênh ==
* STAR World châu Á - (Giờ phát sóng - HK/SIN và JKT/BKK) phát sóng từ 24:00 đến 06:00 (Theo giờ HK/SIN).
Người dùng vô danh