Khác biệt giữa các bản “1690”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1690 (Số La Mã:MDCXC) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật (liên kết sẽ hiển thị đầy …”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1690 (Số La Mã:MDCXC) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật (liên kết sẽ hiển thị đầy …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh