Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1599”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1599 (số La Mã: MDXCIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm…”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1599 (số La Mã: MDXCIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh