Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sarai (thành phố)”

Trang mới: “'''Sarai Batu''' (Sarai cổ, Sarai-al-Maqrus, cũng phiên âm là Saraj hoặc Saray) là một thành phố thủ phủ của Kim Trướng hãn quốc và l…”
(Trang mới: “'''Sarai Batu''' (Sarai cổ, Sarai-al-Maqrus, cũng phiên âm là Saraj hoặc Saray) là một thành phố thủ phủ của Kim Trướng hãn quốc và l…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh