Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Nhà thơ Ý]]
<gallery>
Tập tin:Ví dụ.Goffredo[[Image:LapideMameli.jpg| |Chú thích 1
Người dùng vô danh