Khác biệt giữa các bản “1130”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm {{thế:PAGENAME}} trong lịch Julian. ==Sự kiện== *Giáo hoàng Innôcentê II, theo niên giám tòa thánh năm …”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm {{thế:PAGENAME}} trong lịch Julian. ==Sự kiện== *Giáo hoàng Innôcentê II, theo niên giám tòa thánh năm …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh