Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Rất quan trọng về Khủng long”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Thể loại theo độ quan trọng 2|bài viết chính=Khủng long|tiêu bản=Tiêu bản Khủng long}}
{{mục lục thể loại}}
 
[[Thể loại:Bài về Khủng long theo độ quan trọng]]
[[Thể loại:Bài rất quan trọng|K]]