Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bảo tàng Đại học Sejong”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqx}} Bài sơ sài, chỉ là bảo tàng 1 trường đại học, không nguồn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:47, ngày 29 tháng 10 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Bài viết sơ sài. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 22:20, ngày 31 tháng 10 năm 2017 (UTC)
# {{bqx}} Bảo tàng thuộc trường đại học, chưa có thông ti nổi bật.[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:green; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i> Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 01:16, ngày 3 tháng 11 năm 2017 (UTC)
;Giữ