Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

n
Đã khóa “Wikipedia:Độ nổi bật” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
("Mời xem" ở chỗ này dễ gây hiểu lầm TTKNB là quy định)
n (Đã khóa “Wikipedia:Độ nổi bật” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))