Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

thử nghiệm 2
n (+Chất lượng kém 2)
(thử nghiệm 2)
{{Chất lượng kém 3}}
|ngày=28
|tháng=09
|năm=2006
}}
 
Cơ học ứng dụng là khoa học nghiên cứu các quy luật chuyển động và cân bằng của các đối tượng kỹ thuật (máy móc và công trình) trong thực tế
25.349

lần sửa đổi