Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

*Các bài viết trong [[:Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]
==Tháng 9 năm 2010==
===[[Emmanuel Nguyễn Văn Triệu]]===
Nhân vật không nổi bật.[[Đặc biệt:Đóng góp/123.16.156.60|123.16.156.60]] ([[Thảo luận Thành viên:123.16.156.60|thảo luận]]) 14:45, ngày 14 tháng 9 năm 2010 (UTC)
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
 
===[[Hội hữu nghị Việt - Nhật Hải Phòng]]===
Có người cho rằng bài này không thỏa mãn độ nổi bật về tổ chức.[[Thành viên:Dinhtuydzao|--Да или Нет]] ([[Thảo luận Thành viên:Dinhtuydzao|thảo luận]]) 09:35, ngày 14 tháng 9 năm 2010 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
 
=== [[Nguyễn Xuân Thành]] ===
Nhân vật này không thấy được nổi bật ở đâu và cũng chưa có thành tích gì đặc biệt. Bài viết chỉ giới thiệu sơ lược, thiếu nguồn. [[Thành viên:Bongdentoiac|Bongdentoiac]] ([[Thảo luận Thành viên:Bongdentoiac|thảo luận]]) 05:38, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Người dùng vô danh