Khác biệt giữa các bản “Wikispecies”

==Liên kết ngoài==
*[http://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Official site]
*[{{fullurle:Wikispecies:Trang Chính|uselang=vi}} Trang chính tiếng Việt]
*[http://species.wikimedia.org/wiki/Wikispecies:Community_Portal Species Community Portal]
*[http://species.wikimedia.org/wiki/Wikispecies:Wikispecies_Charter The Wikispecies Charter], written by Wales.
24.395

lần sửa đổi