Khác biệt giữa các bản “Giải Sao Thổ cho phim kinh dị hay nhất”

n
Qbot: Việt hóa
n (Qbot: Việt hóa)
! Phim
|-
| [[1972điện inảnh filmnăm 1972|1972]]
| ''[[Blacula]]''
|-
| [[1973điện inảnh filmnăm 1973|1973]]
| ''[[The Exorcist (film)|The Exorcist]]''
|-
| [[1974điện inảnh filmnăm 1974|1974]]/[[1975điện inảnh filmnăm 1975|75]]
| ''[[Young Frankenstein]]''
|-
| [[1976điện inảnh filmnăm 1976|1976]]
| ''[[Burnt Offerings (film)|Burnt Offerings]]''
|-
| [[1977điện inảnh filmnăm 1977|1977]]
| ''[[The Little Girl Who Lives Down the Lane]]''
|-
| [[1978điện inảnh filmnăm 1978|1978]]
| ''[[The Wicker Man (1973phim film1973)|The Wicker Man]]''
|-
| [[1979điện inảnh filmnăm 1979|1979]]
| ''[[Dracula (1979phim film1979)|Dracula]]''
|-
| [[1980điện inảnh filmnăm 1980|1980]]
| ''[[The Howling (film)|The Howling]]''
|-
| [[1981điện inảnh filmnăm 1981|1981]]
| ''[[An American Werewolf in London]]''
|-
| [[1982điện inảnh filmnăm 1982|1982]]
| ''[[Poltergeist (film)|Poltergeist]]''
|-
| [[1983điện inảnh filmnăm 1983|1983]]
| ''[[The Dead Zone (film)|The Dead Zone]]''
|-
| [[1984điện inảnh filmnăm 1984|1984]]
| ''[[Gremlins]]''
|-
| [[1985điện inảnh filmnăm 1985|1985]]
| ''[[Fright Night]]''
|-
| [[1986điện inảnh filmnăm 1986|1986]]
| ''[[The Fly (1986)|The Fly]]''
|-
| [[1987điện inảnh filmnăm 1987|1987]]
| ''[[The Lost Boys]]''
|-
| [[1988điện inảnh filmnăm 1988|1988]]
| ''[[Beetle Juice|Bettlejuice]]''
|-
| [[1989điện inảnh filmnăm 1989|1989]]/[[1990điện inảnh filmnăm 1990|90]]
| ''[[Arachnophobia (film)|Arachnophobia]]''
|-
| [[1991điện inảnh filmnăm 1991|1991]]
| ''[[The Silence of the Lambs (film)|The Silence of the Lambs]]''
|-
| [[1992điện inảnh filmnăm 1992|1992]]
| ''[[Dracula (1992phim film1992)|Bram Stoker's Dracula]]''
|-
| [[1993điện inảnh filmnăm 1993|1993]]
| ''[[Army of Darkness]]''
|-
| [[1994điện inảnh filmnăm 1994|1994]]
| ''[[Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles|Interview with the Vampire]]''
|-
| [[1995điện inảnh filmnăm 1995|1995]]
| ''[[From Dusk Till Dawn]]''
|-
| [[1996điện inảnh filmnăm 1996|1996]]
| ''[[Scream (film)|Scream]]''
|-
| [[1997điện inảnh filmnăm 1997|1997]]
| ''[[The Devil's Advocate]]''
|-
| [[1998điện inảnh filmnăm 1998|1998]]
| ''[[Apt Pupil (film)|Apt Pupil]]''
|-
| [[1999điện inảnh filmnăm 1999|1999]]
| ''[[The Sixth Sense]]''
|-
| [[2000điện inảnh filmnăm 2000|2000]]
| ''[[Final Destination]]''
|-
| [[2001điện inảnh filmnăm 2001|2001]]
| ''[[The Others (2001phim film2001)|The Others]]''
|-
| [[2002điện inảnh filmnăm 2002|2002]]
| ''[[The Ring (2002phim film2002)|The Ring]]''
|-
| [[2003điện inảnh filmnăm 2003|2003]]
| ''[[28 Daysngày Later]]''
|-
| [[2004điện inảnh filmnăm 2004|2004]]
| ''[[Shaun of the Dead]]''
|-
| [[2005điện inảnh filmnăm 2005|2005]]
| ''[[The Exorcism of Emily Rose]]''
|-
|[[2006điện inảnh filmnăm 2006|2006]]
|''[[The Descent]]''
|-
|[[2007điện inảnh filmnăm 2007|2007]]
|''[[Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street]]''
|}
1.364.640

lần sửa đổi