Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Tập tin Lê_Vĩnh_Tân.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Magog the Ogre vì lý do: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.
{{Thông tin viên chức
| tên = Lê Vĩnh Tân
| hình =Lê Vĩnh Tân.jpg
| ngang =
| cao =
38.403

lần sửa đổi