Khác biệt giữa các bản “Bùi Quang Dũng”

(Thể loại: Người Phú Thọ)
 
==Hoạt động==
Năm 944, sau khi [[Ngô Quyền]] mất, Việt Nam lâm vào cảnh [[loạn 12 sứ quân]], các thế lực phong kiến nổi dậy, mỗi người hùng cứ một vùng. Các [[sứ quân]] [[Ngô Xương Xí]], [[Đỗ Cảnh Thạc]], [[Kiều Công Hãn]] biết tiếng ông đã cử người đến cầu hiền, thuyết phục ông và mời ông ra hợp tác với họ, nhưng ông đều một mực từ chối vì ông cho rằng họ không phải là bậc minh chủ.
 
Năm Đinh Mão (967), biết [[Đinh Bộ Lĩnh]] là người cương trực, mưu lược và chí lớn, ông đã tìm đến và ra mắt [[Đinh Bộ Lĩnh]], lúc đó ông đã 45 tuổi. Ông đã đem tài năng của mình, cùng với [[Nguyễn Bặc]], Đinh Điền, Lưu Cơ, Trịnh Tú... dốc lòng phò tá [[nhà Đinh]], thống nhất đất nước, lập nên triều đại [[nhà Đinh]]. [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là [[Đinh Tiên Hoàng]], đặt tên nước là [[Đại Cồ Việt]] đóng đô tại [[Hoa Lư]] ([[Ninh Bình]] ngày nay)
 
Năm 971 ông được vua phong Trấn đông Tiết độ sứ, chỉ huy 3 đạo quân thuộc vùng Đông Đạo (lúc đó [[nhà Đinh]] có tất cả 10 đạo quân) về xứ Kỳ Bố, [[Hải Khẩu]] (thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay) dẹp loạn.
 
{{sơ khai}}