Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Hướng học thuật của ngành khoa học này là sự kết hợp giữa nghiên cúu cơ bản chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ học như:
* thuyếthọc dẻo, thuyết
* lý thuyết đàn hồi,
* Cơ học môi trường liên tục
* lý thuyết dẻo,
* thuyết daođàn độnghồi,
* thuyết ổn địnhdẻo,
* thuyết tấmdao và vỏđộng,
* thuyết đànổn hồiđịnh,
* Lý thuyết tấm và vỏ
cùng với việc giải quyết các bài toán ứng dụng phức tạp, mà nó liên quan tới các nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy và xây dựng.
 
Việc giải quyết các bài toán này đòi hỏi phải chính xác hoá và phức tạp hóa hơn nữa các mô hình toán học của đối tượng nghiên cứu:
* Các cơ cấu, chi tiết và cụm cơ cấu.
4.108

lần sửa đổi