Khác biệt giữa các bản “Twicecoaster: Lane 2”

! scope="row"| Album Mỹ Thế giới (''[[Billboard charts|Billboard]]'')<ref>{{cite web|url=http://www.billboard.com/charts/world-albums/2017-03-11|title=World Albums|website=Billboard|publisher=Billboard|accessdate=March 4, 2017}}</ref>
| 4
|}
 
 
==Lịch sử phát hành==
{| class="wikitable plainrowheaders"
|-
! Khu vực
! Ngày
! Định dạng
! Nhà phân phối
! {{abbr|Chú thích|Reference}}
|-
! scope="row" | Toàn quốc
| rowspan="3"| 20 tháng 2 năm 2017
| rowspan="2" | [[Music download|Digital download]]
| rowspan="3" | {{hlist|[[JYP Entertainment]]|[[KT Music]]}}
| <center><ref>{{cite web|title=TWICEcoaster : LANE 2|url=https://itunes.apple.com/album/twicecoaster-lane-2/id1207692940|website=iTunes|publisher=Apple Inc.|accessdate=February 20, 2017}}</ref>
|-
! scope="row" rowspan="2" | Hàn Quốc
| <center><ref>{{cite web|title=TWICEcoaster : LANE 2|url=http://music.naver.com/album/index.nhn?albumId=1785617|website=Naver Music|publisher=[[Naver]]|accessdate=February 20, 2017|language=ko}}</ref>
|-
| [[Compact disc|CD]]
| <center><ref>{{cite web|url=http://www.hanteo.com/search/nAlbum_info2.asp?mcode=045401312|title=트와이스(2, Twice) - Twicecoaster-lane 2: Special Album|publisher=Hanteo|accessdate=February 20, 2017|language=ko}}</ref>
|-
! scope="row" | Thái Lan
| July 7, 2017<br><small>(Thailand edition)</small>
| CD and [[DVD]]
| {{hlist|JYP Entertainment|[[BEC-TERO|BEC-Tero Music]]}}
| <center><ref name="ThailandEdition"/>
|}
 
2.665

lần sửa đổi