Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

n
Qbot: Việt hóa
n (Qbot: Việt hóa)
 
== Cuộc đời ==
[[ImageTập tin:Xu_Chu_Opera.jpg|thumbnhỏ|250px|rightphải|Hình tượng Hứa Chử trong ca kịch Trung Quốc]]
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn. Khi [[Tào Tháo]] sai [[Điển Vi]] đi đánh dẹp bọn dư đảng giặc khăn vàng ở [[Nhữ Nam]] và [[Dĩnh Xuyên]] thì trên đường truy kích giặc gặp Hứa Chử. Điển Vi thấy Hứa Chử bắt được bọn giặc cướp nhưng không giao nộp nên lao vào đánh Hứa Chử. Cả 2 đánh nhau hơn trăm hiệp nhưng bất phân thắng bại. Tào Tháo thấy Hứa Chử sức khỏe phi thường như vậy nên thích lắm bèn sai người dùng kế bắt sống rồi mời Hứa Chử theo phục vụ mình. Hứa Chủ vui vẻ nhận lời và được [[Tào Tháo]] phong làm đô úy, cho làm tướng hầu cận bên cạnh mình cùng với [[Điển Vi]].
 
1.364.640

lần sửa đổi