Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Bangtan09092003 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako
{{1000 bài cơ bản}}
{{Thông tin quốc gia |
Tên chính = Cộng hoà Sierra Leone |