Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

Dưới thời Thanh Thái Tông, ông giữ chức vụ Phó Đô Thống Chính Lam Kỳ. Đến thời Thuận Trị Đế, ông giữ chức vụ Cửu Môn Đề Đốc kiêm Kỳ chủ Chính Hồng Kỳ.
 
Năm [[1662]], Khang Hi mới lên 8 tuổi lên ngôi, chính sự do bà nội Hiếu Trang thái hoàng thái hậu và 4 đại thần phụ chính lo liệu. Ban đầu, cả bốn đại thần cùng đọc tấu chương, rồi dâng lên Khang Hi hoặc thái hậu, và nhân danh hoàng đế hoặc thái hậu ban lệnh.
 
Trong số 4 đại thần phụ chính, Ngao Bái là người có nhiều chiến công nhất và được phong thưởng nhiều, nên tỏ ra ngang tàng, coi thường vua nhỏ. Sách Ni tuổi già lắm bệnh nên ngại việc, ít tham gia chính sự; Át Tất Long tính tình mềm mỏng, ngại va chạm, không muốn gây xung đột với người khác; chỉ có Tô Khắc Táp Cáp tính tình thẳng thắn cương trực, thường hay tranh luận với Ngao Bái.
41.686

lần sửa đổi