Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

không có tóm lược sửa đổi
Đến thời Thuận Trị Đế, ông giữ chức vụ Cửu Môn Đề Đốc kiêm Kỳ chủ Chính Hồng Kỳ.
 
Ông còn có công trong việc tiêu diệt thủ lĩnh Thiên Địa hội Trần Cận Nam.
 
Sau đó , Giản Thân Vương Tế Độ làm phản bị bắt và phụ thân của ông là Trịnh Thân Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng vì bị liên lụy nên ông đành rút lui khỏi vị trí đứng đầu hội nghị Nghị Chính, Thuận Trị Đế giao cho chức vụ đứng đầu hội nghị Nghị Chính cho Ngao Bái.
Người dùng vô danh