Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

không có tóm lược sửa đổi
Dưới thời Thanh Thái Tông, ông giữ chức vụ Phó Đô Thống Chính Lam Kỳ.
 
Đến thời Thuận Trị Đế, ông giữ chức vụ Cửu Môn Đề Đốc kinh thành kiêm Kỳ chủ Chính Hồng Kỳ.
 
ÔngKhi cònTổng Đài Chủ của Thiên Địa Hội vào cung hành thích hoàng đế Thuận Trị, ông đã có công trongcứu sống Thuận Trị đế và việc tiêu diệt thủ lĩnh Thiên Địa hội Trần Cận Nam.
 
Sau đó , Giản Thân Vương Tế Độ làm phản bị bắt và phụ thân của ôngTế Độ là Trịnh Thân Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng vì bị liên lụy nên ông đành rút lui khỏi vị trí đứng đầu hội nghị Nghị Chính, Thuận Trị Đế giao cho chức vụ đứng đầu hội nghị Nghị Chính cho Ngao Bái.
 
Năm [[1662]], Khang Hi mới 8 tuổi lên ngôi, chính sự do bà nội Hiếu Trang thái hoàng thái hậu và 4 đại thần phụ chính lo liệu. Ban đầu, cả bốn đại thần cùng đọc tấu chương, rồi dâng lên Khang Hi hoặc thái hậu, và nhân danh hoàng đế hoặc thái hậu ban lệnh.
Người dùng vô danh