Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}
{{Thông tin nhân vật
| name = ThomasBảo EdisonHoà
| image = Thomas_Edison2.jpg
| imagesize = 350px
Người dùng vô danh