Khác biệt giữa các bản “Nam Việt”

Sau khi nghe tin cha đổ bệnh nặng, [[Triệu Minh Vương|Triệu Anh Tề]] nhận được sự chấp thuận từ [[Hán Vũ Đế]] quay trở về Nam Việt. Sau khi [[Triệu Văn Đế]] băng hà, [[Triệu Minh Vương|Triệu Anh Tề]] lên ngôi vua Nam Việt, tức là Triệu Minh Vương. Trước khi được phái đến [[Trường An]], [[Triệu Minh Vương|Triệu Anh Tề]] đã kết hôn với một người đàn bà Nam Việt và có một con trai tên là [[Triệu Dương Vương|Triệu Kiến Đức]]. Trong khoảng thời gian [[Triệu Minh Vương|Triệu Anh Tề]] sống ở Trường An, ông lại cưới một người đàn bà [[Hàm Đan]] (có lẽ vì quê hương của [[Triệu Đà]] cũng ở vùng đó). Họ đã có một con trai tên là [[Triệu Ai Vương|Triệu Hưng]]. Ông đã chủ động xin [[Hán Vũ Đế]] lập người vợ Hán thành [[Vương hậu]] và Triệu Hưng thành [[Thế tử]], việc làm này cuối cùng đã mang đến thảm họa cho Nam Việt. Ông mất khoảng năm 113 TCN.
===Hậu kỳ===
xxxxnhỏ|phải|212px|Tượng thờ quan [[thừa tướng]] [[Lữ Gia]] tại [[Đạo quán Linh Tiên]], làng Cao Thượng, xã [[Đức Thượng]], huyện [[Hoài Đức]], [[Hà Nội]].]]
{{chính|Bắc thuộc lần 1}}
xxxxnhỏ|phải|212px|Tượng thờ quan [[thừa tướng]] [[Lữ Gia]] tại [[Đạo quán Linh Tiên]], làng Cao Thượng, xã [[Đức Thượng]], huyện [[Hoài Đức]], [[Hà Nội]].]]
* '''Ai đế vong quốc''' (113-112 TCN)
[[Triệu Ai Vương|Triệu Hưng]] lên ngôi khi mới 5 tuổi, tức [[Triệu Ai Vương]], mẹ là [[Cù hậu|Cù thái hậu]] tham chính. [[Hán Vũ Đế]] sai sứ giả [[An Quốc Thiếu Quý]], vốn là người tình cũ của [[Cù thái hậu]], sang thuyết phục Nam Việt nội phụ nhà Hán. [[Cù thái hậu]] lại cùng Thiếu Quý tư thông và muốn thuận theo nhà Hán, nhưng Thừa tướng [[người Việt]] là [[Lữ Gia]] phản đối. Năm 112 TCN, [[Lữ Gia]] đem quân đánh vào cung, giết chết [[Cù thái hậu]] và [[Triệu Ai Vương]] cùng An Quốc Thiếu Quý, lập anh của Triệu Ai Vương là [[Triệu Dương Vương|Triệu Kiến Đức]] lên ngôi, tức là Triệu Thuật Dương Vương.
164

lần sửa đổi