Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
#switch: {{{class}}}
| NA | Định hướng
| Đổi hướng | Sách =
| #default = <tr>{{
#switch: {{{importance}}}
| {{ #ifeq: {{{class}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''ít quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| NA | Sách =
| #default = {{Importance|unknown|fullcategory=Không rõ độ quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
}}{{
#switch: {{{class}}}
| Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| #default = {{