Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhớt đàn hồi”

n
Qbot: Việt hóa
n (ct)
n (Qbot: Việt hóa)
 
Trong thế kỷ 19, các nhà vật lý học như [[James Clerk Maxwell|Maxwell]], [[Ludwig Boltzmann|Boltzmann]], và [[William Thomson, 1st Baron Kelvin|Kelvin]] đã nghiên cứu và thí nghiệm với biến dạng [[trườn (biến dạng)|trườn]] và sự hồi phục của [[thủy tinh]], [[kim loại]], và [[cao su]] <ref name=McCrum>McCrum, Buckley, và Bucknell (2003): "Principles of Polymer Engineering," tr. 117-176.</ref>. Tính chất đàn nhớt đã được kiểm tra sau đó vào cuối thế kỷ 20 khi [[polymer tổng hợp]] được phát triển và có nhiều ứng dụng rộng rãi <ref name=McCrum/>. Các tính toán đàn nhớt phụ thuộc rất nhiều vào sự thay đổi [[độ nhớt]], η. Giá trị nghịch đảo của η được gọi là [[độ chảy]], φ. Giá trị này có thể là hàm phụ thuộc nhiệt độ hoặc giá trị cho trước <ref name=Meyers/>.
[[Tập tin:Non-Newtonian fluid.PNG|frame|rightphải|Các kiểu đường cong ứng suất phá hủy khác nhau (<math>\sigma</math>) khi thay đổi tốc độ phá hủy (d<math>\varepsilon</math>/dt)]]
 
Tùy thuộc vào sự thay đổi tốc độ phá hủy so với ứng suất bên trong vật liệu, đường cong độ nhớt có thể được chia thành đoạn tuyến tính, không tuyến tính hoặc biến dạng dẻo. Khi vật liệu biểu hiện trong khoảng tuyến tính thì được xếp vào [[vật liệu Newton]] <ref name=Meyers/>. Trong trường hợp này, ứng suất tỉ lệ tuyến tính với tốc độ phá hủy. Nếu vật liệu phản ứng không tuyến tính với tốc độ phá hủy thì nó được xếp vào [[chất lỏng phi Newton]]. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt khi mà độ nhớt giảm trong khi tốc độ phá hủy vẫn không đổi<ref name=Meyers/>. Thêm vào đó, khi ứng suất không phụ thuộc vào tốc độ phá hủy, vật liệu sẽ thể hiện biến dạng dẻo <ref name=Meyers/>. Một số vật liệu đàn nhớt thể hiện tính chất [[cao su]] giống như ứng xử được giải thích theo sự [[biến dạng của cao su]]. Các vật liệu đàn nhớt có mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng phụ thuộc thời gian. Các chất rắn đàn hồi đặc trưng cho một loại của vật liệu đàn nhớt: chúng có một kiểu cân bằng duy nhất và hồi phục lại như ban đầu khi thôi tác dụng tải trọng.
1.364.640

lần sửa đổi