Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
| DSCL = Đạt chất lượng Danh sách chọn lọc
| CLC = Đạt chất lượng Cao
| A = Đạt chất lượng A
| B | C | Sơ khởi = Đạt chất lượng {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Sơ khai | Danh sách | Đổi hướng | Sách = Thuộc loại trang {{{class}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Cao
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng cao''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| A = {{Class|{{{class}}}|fullcategory=Bài viết chất lượng A về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' A
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng A''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Đề cử/A|sự đồng thuận của nội bộ dự án]].
}}
| B = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Chất lượng B về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
| DSCL = [[Category:Danh sách chọn lọc về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| CLC = [[Category:Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| A = [[Category:Bài viết chất lượng A về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| B = [[Category:Bài viết chất lượng B về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| C = [[Category:Chất lượng C về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
}}{{
#switch: {{{class}}}
| DSCL | CL | CLC | A = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
|#default =
}}{{