Khác biệt giữa các bản “Danh sách họ người Trung Quốc phổ biến”

n
Đã lùi lại sửa đổi 3362398 của Minhminh284 (Thảo luận)
n (Đã lùi lại sửa đổi 3362398 của Minhminh284 (Thảo luận))
! colspan=2 | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Họ người Việt|Việt Nam]]<br>(<small>hoặc [[Hán Việt]]</small><sup>6</sup>)
! rowspan=2 | [[TiếngRomaja Hàn]]/[[Tiếngquốc Triều Tiênngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan=2 | [[Tiếng Nhật]]
|-bgcolor="#EFEFEF"
! colspan=2 | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Tiếng Việt]]
! rowspan=2 | [[TiếngRomaja Hàn]]/[[Tiếngquốc Triều Tiênngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan=2 | [[Tiếng Nhật]]
|-bgcolor="#EFEFEF"
! colspan=2 | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Tiếng Việt]]
! rowspan=2 | [[TiếngRomaja Hàn]]/[[Tiếngquốc Triều Tiênngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan=2 | [[Tiếng Nhật]]
|-bgcolor="#EFEFEF"
! colspan=2 | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Tiếng Việt]]
! rowspan=2 | [[TiếngRomaja Hàn]]/[[Tiếngquốc Triều Tiênngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan=2 | [[Tiếng Nhật]]
|-bgcolor="#EFEFEF"
! colspan=2 | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Tiếng Việt]]
! rowspan=2 | [[TiếngRomaja Hàn]]/[[Tiếngquốc Triều Tiênngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan=2 | [[Tiếng Nhật]]
|-bgcolor="#EFEFEF"