Khác biệt giữa các bản “Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam”

tên đúng
(tên đúng)
{{Infobox cơ quan Việt Nam|Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Đảng ủy Bộ Công thương</big>|Logo 1=Flag of the Communist Party of Vietnam.svg|Logo 1 kích thước=200px|Logo 1 thuyết minh=Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam|Số khóa=XVI|Nhiệm kỳ bắt đầu=2015|Nhiệm kỳ kết thúc=2020|Tên gọi thành viên=Cơ cấu Đảng ủy|Thành viên liên tiếp=|Chức vụ 1=Bí thư|Thành viên 1='''[[Trần Tuấn Anh]]'''|Chức vụ 2=Phó Bí thư|Thành viên 2=</small> '''[[Đào Minh Hải]]'''<br/> '''[[Đào Văn Hải]]''' <br/>|Số người 2=2|Chức vụ 3=Ủy viên Ban Thường vụ|Thành viên 3=Ban Thường vụ Đảng ủy|Số người 3=6|Chức vụ 4=Đảng ủy viên|Thành viên 4=Ban Chấp hành Đảng bộ|Số người 4=28|Cơ quan chủ quản=[[Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương]]|Loại hình hình thành=Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại Bộ Công thương|Cấp hành chính=Cấp Bộ|Đạo luật ủy quyền=[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam]]|Bầu bởi=Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương|Khu vực 1=54, Hai Bà Trưng, [[Hà Nội]]|Thời gian thành lập=[[1930]]}}'''Đảng ủy [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]]''' hay còn được gọi là '''Ban chấp hành Đảng bộ [[Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]]''' là cấp ủy trực thuộc [[Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương]] của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]. Đây cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]] giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]] vững mạnh.<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://baocongthuong.com.vn/dai-hoi-dang-bo-bo-cong-thuong-lan-thu-ii-thanh-cong-tot-dep.html|title=Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II thành công tốt đẹp!}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://tapchicongthuong.vn/dai-hoi-dang-bo-bo-cong-thuong-lan-thu-ii-tu-thanh-cong-den-nhung-lo-trinh-moi-20150821043126903p77c3.htm|title=Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II: Từ thành công đến những lộ trình mới}}</ref>
 
== Lịch sử ==
== Chức năng nhiệm vụ ==
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]] trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.
 
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]] có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;
 
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thươngThương]] được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định
 
== Tổ chức ==
* Bí thư Đảng ủy
* Ủy viên Ban Cán sự
|| Thứ trưởng Bộ Công thươngThương
||
|-
||
* Ủy viên Ban thường vụ
||Chánh Thanh tra Bộ Công thươngThương
||
|-