Khác biệt giữa bản sửa đổi của “85 TCN”

Trang mới: “{{year nav BC|-85}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-85}}|BC}} '''Năm {{thế:PAGENAME}}''' là một năm trong lịch Julius. ==Sự kiện== =…”
(Trang mới: “{{year nav BC|-85}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-85}}|BC}} '''Năm {{thế:PAGENAME}}''' là một năm trong lịch Julius. ==Sự kiện== =…”)
(Không có sự khác biệt)