Khác biệt giữa các bản “128 TCN”

Trang mới: “{{year nav BC|-128}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-128}}|BC}} '''Năm {{thế:PAGENAME}}''' là một năm trong lịch Julius. ==Sự kiện== …”
(Trang mới: “{{year nav BC|-128}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-128}}|BC}} '''Năm {{thế:PAGENAME}}''' là một năm trong lịch Julius. ==Sự kiện== …”)
(Không có sự khác biệt)