Khác biệt giữa các bản “Vùng dưới đồi”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
Vùng dưới đồi (Hypothalamus) là một cấu trúc thuộc [[não trung gian]], nằm quanh [[não thất ba]] và nằm chính giữa [[hệ thống viền]] (limbic). Vùng dưới đồi có đường liên hệ trực tiếp theo hai hướng.
 
* Hướng đi lên qua nhiều vùng của [[não]], đặc biệt [[vùng đồi thị]] (thalamus) trước và vùng vỏ của hệ limbic
 
* Hướng đi xuống qua thân não và chủ yếu đi đến cấu trúc lưới của [[não giữa]], [[cầu nõanão]][[hành não]].
Vùng dưới đồi có nhiều [[nơron]] tập trung thành nhiều nhóm nhân và chia thành ba vùng.
 
• Vùng•Vùng dưới đồi trước gồm những nhóm nhân như nhóm nhân trên thị, nhận cạnh não thất, nhân trước thị.
 
• Vùng•Vùng dưới đồi giữa có nhóm nhân lồi giữa, bụng giữa, lưng giữa,…
 
• Vùng•Vùng dưới đồi sau có nhóm nhân trước vú, trên vú, củ vú,…
 
Các nơron của vùng dưới đồi ngoài chức năng dẫn truyền xung động thần kinh như các nơron của các cấu trúc thần kinh khác, còn có chức năng tổng hợp và bài tiết các hormon. Vùng dưới đồi có mối liên hệ mật thiết qua đường [[mạch máu]] và đường [[dây thần kinh|thần kinh]] với [[tuyến yên]]. Các hormon do vùng dưới đồi bài tiết sẽ theo những con đường này đến dự trữ hoặc tác động (kích thích hoặc ức chế) đến chức năng của tuyến yên.
cấu trúc thần kinh khác, còn có chức năng tổng hợp và bài tiết các hormon.
Vùng dưới đồi có mối liên hệ mật thiết qua đường mạch máu và đường thần kinh với tuyến yên. Các
hormon do vùng dưới đồi bài tiết sẽ theo những con đường này đến dự trữ hoặc tác động (kích thích
hoặc ức chế) đến chức năng của tuyến yên.
 
==Các hormon của vùng dưới đồi==
 
Các nơron của vùng dưới đồi mà thân của chúng có thể nằm ở các nhóm nhân khác nhau của vùng dưới đồi và tận cùng của nơron thì khu trú tại vùng lồi giữa có khả năng tổng hợp các hormon và giải phóng các hormon ức chế (inhibitory hormone) để kích thích hoặc ức chế hoạt động của các tế bào thùy trước tuyến yên.
Các hormon giải phóng và ức chế sau khi được tổng hợp từ thân nowwrron, chúng được vận chuyển theo sợi trục xuống tích trữ ở các túi nhỏ trong tận cùng thần kinh nằm ở vùng lồi giữa. Tại đây, hormon khuếch tán vào mạng [[mao mạch]] thứ nhất rồi theo hệ mạch cửa dưới đồi – yên xuống thùy trước tuyến yên.
đồi và tận cùng của nơron thì khu trú tại vùng lồi giữa có khả năng tổng hợp các hormon giải phóng
releasing hormone) và các hormon ức chế (inhibitory hormone) để kích thích hoặc ức chế hoạt động của các tế bào thùy trước tuyến yên.
Các hormon giải phóng và ức chế sau khi được tổng hợp từ thân nowwrron, chúng được vận chuyển theo sợi trục xuống tích trữ ở các túi nhỏ trong tận cùng thần kinh nằm ở vùng lồi giữa. Tại đây, hormon khuếch tán vào mạng mao mạch thứ nhất rồi theo hệ mạch cửa dưới đồi – yên xuống thùy trước tuyến yên.
 
===Hormon giải phóng và ức chế hormon tăng trưởng ===