Khác biệt giữa các bản “Vùng dưới đồi”

n
===Hormon giải phóng và ức chế hormon tăng trưởng ===
 
Hormon giải phóng và ức chế hormon tăng trưởng, viết tắt là (GH – GHRH và GHIH, (''Growth Hormone Releasing Hormone và Growth Hormone Inhibitory Hormone'') Cả hai hormon đều là [[polypeptit]] và có 44 acid amin: (Tyr- Ala- Asp- Ala- Ile- Phe- Thr- Arn- Ser- Tyr- Arg- Lys- Val- Leu- Gly- Gln- Leu- Ser- Ala- Arg- Lys- Leu- Leu- Gln- Asp- Ile- Met- Ser- Arg- Gln- Gln- Gly- Gla- Ser- Asn- Gln- Glu- Arg- Gly- Ala- Arg- Ala- Arg- Leu- NH2).
 
Hormon do các nowrowrron của nhóm nhân bụng giữa bài tiết. Đây là vùng rất nhạy cảm với sự giảm nồng độ [[glucose]] trong máu và gây ra cảm giác đói.
 
Khi hormon đến thùy trước tuyến yên sẽ gắn vào ''receptor'' của màng tế bào thì hoạt hóa [[adenylcyclase]] rồi tạo AMPv, AMPv sẽ gây ra những thay đổi tức thì và kéo dài trong bào tương tế bào đích. (Tác dụng tức thì là làm tăng vận chuyển ion Ca++ vào trong tế bào làm chuyển dịch các túi chứa GH lại gần sát màng tế bào rôi hòa mạng và giải phóng GH vào máu tuần hoàn. Tác dụng kéo dài là do hormon làm tăng sự sao chép [[gen]] trong nhân tế bào ưa acidaxit của thùy trước tuyến yên để làm tăng tổng hợp GH)
 
===Hormon giải phóng TSH – TRH ===