Khác biệt giữa các bản “Thư viện số”

không có tóm lược sửa đổi
4. Các biểu ghi bạn đọc: Đối tượng phục vụ của thư viện là các bạn đọc, mỗi bạn đọc cần được phân loại và lưu trữ các thông tin cần thiết liên quan đến họ để thư viện có thể thiết lập lên các chính sách truy cập tới tài liệu số, quản lý truy cập và thu phí.
 
'''== Liên Kếtkết ngoài Ngoài'''==
*[http://www.hiendai.com.vn KIPOS.Digital giải pháp thư viện số Việt Nam]
[http://KIPOS.Digital%20Giải%20pháp%20thư%20viện%20số%20Việt%20Nam http://www.hiendai.com.vn]
 
 
9

lần sửa đổi