Khác biệt giữa các bản “Trận Gumbinnen”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Military Conflict
|conflict=Trận Gunbinnen
|partof=[[Mặt trận phía Đông (Chiến tranh thế giới thứ nhất)|Mặt trận phía Đông]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]]
|image=[[Tập tin:BattleOfTannenberg1.jpg|300px]]
|caption=Mặt trận phía đông, 17 đến 23 tháng 8 năm 1914