Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện môi”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Điện môi là những chất không dẫn điện (cách điện). Trong phân tử của các chất diên môi, số lượng các điện tích tự do là r…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Điện môi''' là những chất không dẫn điện ([[cách điện]]). Trong phân tử của các chất diên môi, số lượng các [[điện tích]] tự do là rất ít. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi [[điện trường]] tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau [[hằng số điện môi]] ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.
Điện môi là những chất không dẫn điện (cách điện).
 
Trong phân tử của các chất diên môi, số lượng các điện tích tự do là rất ít.
[[Thể loại:Điện môi]]
Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém.
Nhưng khi điện trường tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng(mất tính cách điện)
mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau
hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi.
hằng số điện môi của chân không = 1