Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Danh Thế”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Nguyễn Danh Thế''' (1573-1645) là đại thần nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. == Sự nghiệp== Nguyễn Danh Thế người l…”)
 
 
== Sự nghiệp==
Nguyễn Danh Thế người làng Vân Nội, huyện [[Đông Anh]], [[Hà Nội]]. Năm 1595 đời [[Lê Thế Tông]], ông đi thi lần đầu đỗ ngay [[đồng tiến sĩ]] khi 23 tuổi.
 
Thời [[Lê Kính Tông]] (1600-1619), ông làm Hiệu thảo Viện Hàn lâm, nhưng vì có tang nên xin ở nhà.
 
Tuy nhà Lê đã trung hưng nhưng thế lực [[nhà Mạc]] còn mạnh, lập mẹ thứ của [[Mạc Mậu Hợp]] là Bùi thị làm quốc mẫu, nên [[Trịnh Tùng]] phải rước vua Lê chạy vào [[Thanh Hóa]]. Nguyễn Danh Thế đang có tang ở nhà, ẩn náu không ra theo họ Mạc.
 
Khi quân Trịnh Tùng kéo ra đánh đuổi quân Mạc, khen thưởng Danh Thế trung thành với nhà Lê, phong ông làm Hiến sát ở [[Sơn Tây]]. Ít lâu sau ông được gọi làm Đô cấp sự trong Hộ Khoa<ref>Cơ quan trong phủ chúa Trịnh, tương đương Bộ Hộ của vua Lê</ref>, Bồi tụng trong phủ chúa. Sau đó ông lại được điều làm Thái bộc khanh.
 
Đầu năm 1606, ông làm Phó sứ sang [[Trung Quốc]] cống [[nhà Minh]], khi trở về được thăng làm hữu thị lang bộ Lại, tước tử.
 
Đầu năm 1609, ông cầm quân đi đánh [[Mạc Kính Chỉ]][[Thái Nguyên]] nhưng không gặp quân Mạc nên trở về.
 
Năm 1616, ông được phong làm Tả đường bộ Hộ; cuối năm 1618 đổi sang làm Đô ngự sử.
 
Năm 1621, ông lại ra làm Đốc thị trấn thủ Lạng Giang. Cuối năm đó [[chúa Trịnh]] ra quân đánh [[Mạc Kính Khoan]][[Cao Bằng]], Nguyễn Danh Thế theo [[Trịnh Tráng]] tiến quân phá được quân Mạc.
 
Năm 1623, Trịnh Xuân làm loạn, Danh Thế cùng thế tử [[Trịnh Tráng]] dẹp loạn. Ông bàn mưu với Trịnh Tráng đón vua về Thanh Hóa, tập hợp các lộ quân thủy bộ dẹp Trịnh Xuân. Sau khi dẹp yên Trịnh Xuân, ông được thăng làm Thượng thư bộ Công và phong làm Dực vận tán trị công thần, tước Đoan Dương hầu.
 
Cuối năm 1624, ông làm Đốc thị theo đường Thái Nguyên đánh họ Mạc ở Cao Bằng có công. Sang năm sau ông được phong làm Thiếu phó.
61.936

lần sửa đổi