Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Danh Thế”

n
 
== Sự nghiệp==
Nguyễn Danh Thế người làng Vân Nội, huyện [[Đông Anh]], [[Hà Nội]]. Năm [[1595]] đời [[Lê Thế Tông]], ông đi thi lần đầu đỗ ngay [[đồng tiến sĩ]] khi 23 tuổi.
 
Thời [[Lê Kính Tông]] ([[1600]]-[[1619]]), ông làm Hiệu thảo Viện Hàn lâm, nhưng vì có tang nên xin ở nhà.
Khi quân Trịnh Tùng kéo ra đánh đuổi quân Mạc, khen thưởng Danh Thế trung thành với nhà Lê, phong ông làm Hiến sát ở [[Sơn Tây]]. Ít lâu sau ông được gọi làm Đô cấp sự trong Hộ Khoa<ref>Cơ quan trong phủ chúa Trịnh, tương đương Bộ Hộ của vua Lê</ref>, Bồi tụng trong phủ chúa. Sau đó ông lại được điều làm Thái bộc khanh.
 
Đầu năm [[1606]], ông làm Phó sứ sang [[Trung Quốc]] cống [[nhà Minh]], khi trở về được thăng làm hữu thị lang bộ Lại, tước tử.
 
Đầu năm [[1609]], ông cầm quân đi đánh [[Mạc Kính Chỉ]] ở [[Thái Nguyên]] nhưng không gặp quân Mạc nên trở về.
 
Năm [[1616]], ông được phong làm Tả đường bộ Hộ; cuối năm 1618 đổi sang làm Đô ngự sử.
 
Năm [[1621]], ông lại ra làm Đốc thị trấn thủ Lạng Giang. Cuối năm đó [[chúa Trịnh]] ra quân đánh [[Mạc Kính Khoan]] ở [[Cao Bằng]], Nguyễn Danh Thế theo [[Trịnh Tráng]] tiến quân phá được quân Mạc.
 
Năm [[1623]], Trịnh Xuân làm loạn, Danh Thế cùng thế tử [[Trịnh Tráng]] dẹp loạn. Ông bàn mưu với Trịnh Tráng đón vua về Thanh Hóa, tập hợp các lộ quân thủy bộ dẹp Trịnh Xuân. Sau khi dẹp yên Trịnh Xuân, ông được thăng làm Thượng thư bộ Công và phong làm Dực vận tán trị công thần, tước Đoan Dương hầu.
 
Cuối năm [[1624]], ông làm Đốc thị theo đường [[Thái Nguyên]] đánh họ Mạc ở Cao Bằng có công. Sang năm sau ông được phong làm Thiếu phó.
 
Năm [[1626]] ông sang làm Thượng thư bộ Hình, xét xử việc kiện cáo trong nước. Lúc này Trịnh Tráng chuẩn bị đánh [[Nguyễn Phúc Nguyên]] ở [[Thuận Hóa]], sai ông cùng Nguyễn Khải mang quân đến huyện Kỳ Hoa ([[Hà Tĩnh]]) sắp đặt việc biên giới phía nam với họ Nguyễn. Sang năm sau ([[1627]]), Trịnh Tráng rước [[Lê Thần Tông]] đi thân chinh nhưng quân Nguyễn phòng thủ vững không phá được nên sai Nguyễn Danh Thế viết thư dụ Nguyễn Phúc Nguyên nhưng không kết quả. Quân Trịnh phải rút về.
 
Cuối năm [[1627]], ông được kiêm chức Đô ngự sử. Năm 1629, ông thăng lên chức Đường quận công. Năm 1632 ông làm Tham tụng, dự bàn việc nước, ít lâu sau lại gia phong làm Thái bảo.
 
Năm [[1638]], ông làm tham mưu theo [[Trịnh Tráng]] đi đánh [[Mạc Kính Vũ]] ở [[Cao Bằng]].
61.942

lần sửa đổi