Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
| A = [[Category:Bài viết chất lượng A về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| B = [[Category:Bài viết chất lượng B về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| C = [[Category:ChấtBài viết chất lượng C về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| Sơ khởi = [[Category:Sơ khởi về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| Sơ khai = [[Category:Sơ khai về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]