Khác biệt giữa các bản “Hệ thính giác”

không có tóm lược sửa đổi
Để hiểu rõ nhất về tình trạng nghe kém,, trước hết phải hiểu về giải phẫu tai. Tai có 3 phần chính: tai ngoài, tai giữa và tai trong. 
 
== [null Tai ngoài] ==
* PLoa tai (tai ngoài) – thu thập âm thanh vào ống tai
* Ống tai ( lỗ thính giác ngoài) – truyền trực tiếp âm thanh vào tai 
Người dùng vô danh